Загрузка
завантаження /0
  • telegram
Прийом заявок
з 08.00 до 18.00
Телефон
Особистий кабінет
0

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта розміщується на офіційному інтернет-сайті Продавця https://avita.ua/ (далі — «Інтернет-сайт») і є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Ляшенко Євгена Миколайовича, далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір».

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти Договір, вважається факт оформлення Покупацем замовлення через Інтернет-сайт.

2. Поняття і визначення

2.1. В цій оферті, нижченаведені терміни мають наступні значення:

– «Товар» — вода питна артезіанська «АВІТА» і вода питна артезіанська «КУПАВА», одиниця виміру: бутель об’ємом 18,9 л., ручні помпи, кулери, підставки, одноразовий посуд в асортименті (стакани) та інш.;

– «Інтернет-магазин» — у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину;

– «Продавець» — компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті;

– «Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

– «Замовлення» — вибір Покупцем окремих позицій товарів з переліку на Інтернет-сайті для придбання їх у Продавця;

– «Тара» — бутелі об’ємом 18,9 л., що є зворотною тарою, у яких поставляєтся вода питна артезіанська «АВІТА» і вода питна артезіанська «КУПАВА».

3Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобовязується оплатити і прийняти Товар на уиовах цієї оферти.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– оброблення і доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору;

– приймання і повернення Товару;

– приймання і повернення Тари;

– повернення грошових коштів Покупцю у випадках, передбачених Договором.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Інтернет-сайті Інтернет-магазину, що є в наявності.

4.2. У разі відсутності товару на складі, Менеджер компанії доводить до відома Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.3. У разі відсутності товару Покуець вправі замінити його товаром аналогиічної моделі, відмовитись від цього товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється в гривнях на Інтернет-сайті Інтернет-магазину через LiqPay при оформленні замовлення або готівкою при отриманні замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товару Покупцю здійснюється Продавцем.

6.2. Доставка товарів, замовлених в Інтернет-магазині, здійснюється до адреси Покупця в місті Харкові, вказаного в замовленні.

6.3. Максимальный строк здійснення доставки складає 7 (сім) календарних днів з дати замовлення.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець зобов’язаний:

– доставити Покупцю замовлений Товар в передбачені Договором строки;

– повернути заставну вартість Тари при її поверненні Покупцем.

7.2. Продавець має право:

– в односторонньому порядку призупиняти надання послуг по Договору у разі порушення Покупцем його умов.

7.3. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити і отримати замовлення;

– повернути Продавцю Тару.

7.4. Покупець має право:

– оформити еэлектронний договір;

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– вимагати від Продавця виконання умов Договору.

8. Тара

8.1. Тара передається Продавцем Покупцю на умовах відповідального зберігання, право власності на Тару від Продавця до Покупця не переходить. Покупець не має права продавати, передавати в користування, відчужувати Тару. Покупець зобовязаний використовувати Тару виключно за цільовим призначенням (зберігання в тарі виключно води питної артезіанської «АВІТА» і води питної артезіанської «КУПАВА») для власних потреб, не пов’язаних з комерційними цілями.

8.2. Покупець в момент оплати вартості Товару сплачує заставну вартість Тари.

8.3. Вартість придатної для подальшої експлуатації Тари повертається Покупцю протягом 3 (трьох) днів після повернення Тари Покупцем.

8.4. Тара підлягає поверненню в чистому вигляді, без пошкоджень.

Тара, що використовується Покупцем для техничних цілей, забруднена фарбою, лаками, маслами, нафтопродуктами, особливо забруднена Тара (з пилом, пліснявою та інш.) що має пошкодження, (вм’ятини, глибокі подряпини та інш.) від Покупця не приймається. Повернення заставної вартості такої Тари Продавцем не здійснюється.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору в порядку, що передбачений цим договором і чинним законодавством України.

9.2. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільнюються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають чи об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.

9.3. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

10. Інші умови

10.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публикации його на Інтернет-сайті.

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і наступної оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

10.4. Використання ресурсу Інтернет-магазина для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безоплатним.

10.5. Інформація, пщо надається Покупцем є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцю, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та інш.

11. Порядок повернення Товару і грошових коштів

11.1. Покупець вправі повернути Продавцю неякісний Товар.

11.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється силами і за рахунокт Продавця.

11.3. При поверненні Покупацем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за такий Товар грошову суму.

11.4. Крім того, Продавець повертає Покупцю грошові кошти сплачені останнім за замовлення, у разі, якщоПокупець відмовиться від такого замовлення та повідомить Продавця про свою відмову до моменту його доставки.

11.5. Повернення грошових коштів Покупцю здійснюється в порядку і в строки додатково узгоджені Покупцем і Продавцем.

12. Строк дії договору

12.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту сплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в порядку і по цінах, що вказані на Інтернет-сайті Продавця.

Крім того, електронний договір буде вважатися укладеним і до моменту сплати замовлення у разі отримання Продавцем відповіді від Покупця про прийнятя пропозиції укласти електронний договір іншими способами, що передбачені ч. 6 ст. 11 ЗУ «Про електронну коммерцію».

12.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.

12.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору і у випадках передбачених чинним законодавством України.

Реквізити Продавця

Фізична особа-підприємець Ляшенко Євген Миколайович

ІПН 2933016623

61068, Харківська обл., місто Харків, в’їзд Тарасівський, будинок 3, квартира 68

Вода АВІТА
Харків
  • +38(067)-644-77-70
  • +38(050)-304-77-70
  • +38(057)-728-77-70
  • +38(063)-940-77-70
  • info@avita.ua